De Walt Disney Strategie

We hebben veel meer mogelijkheden dan we vaak denken. NLP leert je om meer keuzemogelijkheden te creëren en te leven vanuit je kracht.  Eén manier om dit te doen is met behulp van de Disney Strategie.  Met deze strategie kun je ontdekken dat er meer in je zit dan je denkt, dat je creatiever en met meer mogelijkheden je problemen kunt oplossen en doelen kunt halen. Het is bijvoorbeeld ook zeer bruikbaar in brainstormsessies in teams om creativiteit en vernieuwing tot stand te brengen.

Voor wie meer wil weten volgt hieronder nu een uitleg:

 Walt-Disney-Strategie

Een van de belangrijkste elementen uit Walt Disney’s strategie was zijn vermogen om iets te onderzoeken en te bekijken vanuit verschillende perspectieven en zijn voordeel te doen met de synergie van die verschillende perspectieven. Disney creëerde eerst een droom of een visie van een film als geheel en van de afzonderlijke personages. Vervolgens ging hij na in hoeverre zijn voornemens uitvoerbaar waren. Hij woog de beschikbare middelen, tijd en bronnen tegen elkaar af en verzamelde alle informatie die hij nodig had om te zorgen dat de film met succes kon worden geproduceerd, zodat de droom werkelijkheid kon worden. Vervolgens plaatste hij zichzelf op het standpunt van de kritische bioscoopbezoeker. Hij vroeg zich af: is dit interessant genoeg, is dit onderhoudend genoeg, moest hij knippen, ook al was hij nog zo aan het materiaal gehecht.

Drie verschillende posities van de Walt Disney Strategie

Disney maakte gebruik van drie verschillende processen: dat van de Dromer, de Realist en de Criticus. De dromer is nodig om  creatieve en nieuwe ideeën en doelen te genereren. De Realist-fase is nodig om je voor te stellen hoe die ideeën in de praktijk gerealiseerd zouden kunnen worden om het echt doorleefd te ervaren. De criticus-fase is nodig om de ideeën te toetsen, te filteren en te verfijnen. Zijn medewerkers kenden deze drie posities, maar ze wisten van te voren nooit welke van de drie Disneys op een vergadering de overhand zou hebben. Waarschijnlijk zorgde hij tijdens de vergadering voor evenwicht door de positie in te nemen die ondervertegenwoordigd was. Want creativiteit ontstaat door de juiste combinatie van deze drie posities.

Belangrijk: Als je je wilt verzekeren van opbouwende kritiek en afbrekende kritiek wilt vermijden, bedenk dan dat de Criticus niet realistischer is dan de Dromer. Hij vertegenwoordigt slechts een andere wijze van denken over de gegeven mogelijkheden. De Criticus bekritiseert NIET de Dromer of de Realist, hij bekritiseert het Plan.

De toepassing van de Walt-Disney-strategie

Bepaal het probleem of een doelstelling dat je onder handen wilt nemen. Het mag zo moeilijk zijn als je maar wilt. Denk er nog niet over na. Kies ergens voor je 3 plaatsen uit waar je beurtelings in kunt stappen. 1 voor de Dromer, 1 voor de Realist en 1 voor de Criticus. Je kunt kiezen voor een plaats in dezelfde ruimte, maar ook voor 3 verschillende ruimtes bij grote brainstormsessies.

Fase 1 van de Walt Disney Strategie – De Dromer: wat wil ik/wat willen wij, wat is ons doel?

Neem het probleem of de doelstelling waaraan je wilt werken. Ga op de plaats van de Dromer staan en laat je geest vrij ronddwalen. De Dromer hoeft niet realistisch te zijn. Dromen zijn gewoonlijk visueel. De bomen kunnen letterlijk tot in de hemel groeien. Laat de realiteit, problemen en risico’s je gedachten niet belemmeren. Dit is een ‘brainstorm’ in het groot. Wat zou je doen als mislukking uitgesloten was.
De Dromer kan worden samengevat in de volgende zin: Stel je voor dat….

Vragen die je jezelf kunt stellen in deze fase zijn:
1. Wat willen we doen? Het doel is om:
2. Visualiseer de situatie alsof je doel helemaal is bereikt. Hoe ziet dit eruit? Ga net zolang door totdat het beeld helemaal aan je wensen voldoet, wat zie je om je heen, wat voel je en wat zijn je gedachten op dat moment
3. Waarom willen we dit doen? De opzet, de bedoeling is om:
4. Wat is de toegevoegde waarde en wat zijn de voordelen? De voordelen, toegevoegde waarde van dit doel is:
5. Hoe weet je dat deze voordelen zijn bereikt? Het bewijs van deze voordelen zal zijn:
6. Waar brengt dit doel jou naar toe, wat is de bijdrage van het halen van dit doel aan jouw leven? De meerwaarde van dit doel is:
Als je klaar bent, ga je terug naar de neutrale positie.

Fase 2 van de Walt Disney Strategie – De Realist: hoe ga ik/gaan we het doen?

Ga op de positie van de Realist staan en denk na over het plan waarover je hebt gedroomd. Je stelt jezelf de vraag: als deze droom te verwezenlijken is, stel dat dit haalbaar is, wat gaan we dan doen?
Je kijkt nog niet naar mogelijke risico’s en beperkingen, je gaat er nog steeds vanuit dat het mogelijk is om de droom te verwezenlijken.
De Realist kan worden samengevat in de volgende zin: Hoe krijg ik dit voor elkaar…..

Vragen die jezelf kunt stellen in deze fase zijn:
1. Wanneer hebben we het doel gerealiseerd? We hebben het doel bereikt op:
2. Wie hebben we nodig, wie moeten hierbij betrokken worden, wie zullen erbij betrokken zijn. De hoofd-betrokkenen zijn:
3. Wat hebben we nodig om dit doel te bereiken? We hebben nodig:
En wat gaan we doen om dit te krijgen:
4. Hoe gaan we het doel, het idee implementeren. Wat is de eerste stap, wat is de tweede stap en wat is derde stap.
5. Hoe zorgen we voor een constante evaluatie en feedback zodat we weten of we op de goede weg zijn of niet. Hoe ziet deze effectieve continue feedback eruit, onze graadmeter is:
6. Hoe zullen we weten dat het doel is gehaald. We weten dat ons doel gehaald is als:
Als je hierover voldoende hebt nagedacht en tevreden bent, ga je terug naar de neutrale positie.

Fase 3 van de Walt Disney Strategie – de Criticus: Wat kan er mis gaan?

De criticus kijkt vooral naar dat wat er mis kan gaan. Wat ontbreekt er? Wat zijn mogelijke problemen, risico’s en obstakels? Wat kan ons tegenhouden? Als het plan samenwerking met anderen inhoudt, hoe ziet die samenwerking er dan uit? Levert het voldoende op? Is het boeiend genoeg? Verdien je er genoeg mee? Breng orde aan in je gedachten. Welke veranderingen moeten er plaatsvinden om het voorstelbaar te maken?
De Criticus kan worden samengevat in de volgende zin: Wat ontbreekt eraan, wat heb ik eraan?

Vragen die je jezelf kunt stellen in deze fase zijn:
1. Op wie heeft het behalen van het doel het meeste effect en zijn er mensen die dit idee kunnen maken of breken? Deze mensen zijn:
2. Wat zijn de behoeften van deze mensen? Deze mensen hebben nodig:
3. Waarom zou iemand dit plan of idee kunnen verwerpen? Iemand kan dit plan verwerpen als:
4. Wat zijn de voordelen van de manier waarop het nu gaat. De voordelen van de (ongewijzigde) huidige situatie zijn:
5. Hoe kunnen we de voordelen van de huidige situatie behouden wanneer we ons nieuwe idee implementeren? De voordelen van de huidige situatie kunnen we behouden door:
6. Zijn er omstandigheden te bedenken waardoor we het nieuwe idee niet willen implementeren. Het nieuwe doel willen we niet behalen als:
7. Wat hebben we nog nodig of mist er nog iets aan het idee? Wat we nodig hebben is:
Wat er nog mist is:

Indien nodig gaan alle bevindingen van de realist en de criticus weer naar de dromer en kun je het proces nogmaals doorlopen totdat alle 3 tevreden zijn.


Tagged on:

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: